Fotogrametrija

Fotogrametrija je znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima na Zemlji iz fotografskih snimaka. Podaci se prikupljaju mjerenjima, analizom i interpretacijom slika i podataka povratnih  elektoromagnetskih zračenja nekog senzorskog sustava. Slike se smještaju u prostorni mjerni model, a rezultati fotogrametrijskog mjerenja su koordinate pojedinih točaka, karte i ostali grafički prikazi kao što su fotokarte, fotomozaici i panoramske slike. Ovi podaci mogu se dalje koristiti u topografskom kartiranju, arhitekturi, građevinarstvu, rudarstvu, ekologiji, medicini, meteorologiji ...

Naši proizvodi uključuju:

 

  • Digitalni model reljefa

  • Digitalni ortofoto snimak

  • 3d modeliranje

 

Sjedište i uprava društva

Geodezija

  • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
  • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
  • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

  • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
  • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić