Geodetski nadzor

Poslovi geodetskog nadzora i praćenja građevinskih radova

Geodetski nadzor je kontrola ispravnosti izvođenja radova izvođača, odnosno kontrola usklađenosti izvođenja radova sa projektom od strane investitora. Nadzor građenja je i zakonska obaveza investitora (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07). Geodetski nadzor uglavnom se obavlja kod izgradnje prometnica, zbog kompleksnosti projekta i prostorne rasprostranjenosti izvođenja objekta.

Prva kontrolna mjerenja se provode izmjerom postojećeg stanja, tj. kontrolom geodetske situacije koja se koristila za projektiranje. Nakon toga slijedi kontrola pojedinih dijelova projekta, a nakon obavljenih kontrolnih mjerenja u sklopu geodetskog nadzora, upisom odobrenja u građevinsku knjigu, izvođaču se odobrava početak izvođenja sljedeće faze projekta.

Prije samog početka rada na gradilištu investitor je dužan geodetskom nadzornom inženjeru predati projektnu dokumentaciju, iskolčenu trasu objekta i operativne poligone s kojih se iskolčila trasa.

Sjedište i uprava društva

Geodezija

  • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
  • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
  • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

  • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
  • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić