GIS rješenja

GIS rješenja za lokalnu samoupravu

 

Geografski informacijski sustav služi za upravljanje prostornim podacima kojima su pridruženi odgovarajući opisni podaci. Računalni program integrira grafičke i atributne podatke u jedinstvenu cjelinu i omogućuje izradu karata i pretraživanje.

Podaci se spremaju centralno i svima su dostupni. Jednostavnim alatima moguć je ispis karata u proizvoljnom mjerilu i
sa izabranim slojevima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet GIS projekta može biti:

 • Katastar i homogenizirani katastar za sve KO općine/grada
 • Parcele u vlasništvu lokalne samouprave
 • Komunalna naknada
 • Nerazvrstane ceste
 • Adresni model
 • Prostorni planovi svih razina
 • Infrastrukturni objekti (vodovod, odvodnja, javna rasvjeta)
 • Parkovi i urbana oprema

 

 

Sjedište i uprava društva

Geodezija

 • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
 • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
 • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

 • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
 • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić