Građevinska projektna logistika

kam


U sastavu tvrtke posluju kamenolomi Praščari - Sv. Ivan i Kuk - Čiritež. Oba kamenoloma imaju vrlo kvalitetnu stijensku masu koja se razlikuje po boji, tako da proizvodni program nudi sivi i bijeli vapnenac te nalaze široku primjenu u građevinarstvu i sličnim industrijama.

Pored standardne proizvodnje građevno-tehničkog kamena i kamenih agregata u rasutom stanju ili pakiranog u vreće, ponudu smo proširili i na probrani kamen za zidanje te gotove elemente kamenog zida, ogradnog zida i kamena za dekoraciju.
Kvalitetu proizvoda prati ovlaštena kuća CSS d.o.o. iz Zagreba koja nam je izdala potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje koja je opisana normama HRN EN 12620:2008.
Kontinuirano se vrše hidrološka ispitivanja/mikrozoniranja čime pratimo uvjete u kojima se izvode rudarski radovi.

                                                                            

Sjedište i uprava društva

Geodezija

  • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
  • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
  • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

  • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
  • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić