Prostorno planiranje i projektiranje

Želite investirati, a prostorni planovi nisu još doneseni?

Želite projekt vaše obiteljske kuće, stambene zgrade ili višestambene zgrade namijenjene tržištu?

Trebate li projekt javne ili društvene građevine s pristupnom cestom i infrastrukturom?

Slobodno nam se javite! Naš tim stručnjaka (ovlaštenih inženjera arhitekture, građevine i geodezije) spremni su izaći vam u susret i nastaviti tamo gdje ste vi stali.

 
 • Urbanizam i arhitektura
  • Prostorno planska dokumentacija
  • Arhitektonsko projektiranje
  • Unutrašnje uređenje
  • Krajobraz
  • Nadzor
 • Građevinarstvo
  • Projektiranje cesta
  • Projektiranje infrastrukture
 • GIS rješenja

Sjedište i uprava društva

Geodezija

 • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
 • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
 • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

 • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
 • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić