Građevinarstvo

 

Projektiranje cesta

Projektiranje infrastrukture

Nudimo usluge projektiranja i izrade projektne dokumentacije prometnica s kompletnom komunalnom infrastrukturom (vodoopskrba, sanitarna i oborinska kanalizacija, javna rasvjeta i dr.)

Izrađujemo projekte svih razina:

 • idejna rješenja i analize izvedivosti
 • idejni projekti s ishođenjem lokacijske dozvole
 • glavni projekti s ishođenjem potvrde glavnog projekta
 • izvedbeni projekti
 • troškovnici
 • ponudbena tehnička dokumentacija

Sjedište i uprava društva

Geodezija

 • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
 • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
 • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

 • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
 • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić