Reference

Prostorno planska dokumentacija

 PPU Općine Funtana
 Izmjena i dopuna PPU Općine Višnjan
 Izmjene i dopune PPU Općine Vinodolske
 Izmjene i dopune PPU Općine Vrhovine
 Izmjene i dopune PPU Grada Raba i UPU-a na području Grada Raba
 UPU gospodarske zone Zaglava-Prozor, Grad Novalja
 UPU „DUBRAVA“, Grad Dugo selo
 UPU Medveja, Općina Lovran
 UPU 22 – centra za vodene sportove Ronki, Općina Brtonigla
 UPU poslovne zone Milanezi, Općina Višnjan
 UPU turističke zone Panos, Grad Novi Vinodolski
 DPU radne zone Podhum, Općina Jelenje
 Izmjena i dopuna DPU povijesne jezgre grada Kastva, Grad Kastav
 Prostorno planska studija za tipičnu poslovnu zonu, Općina Višnjan
 Izrada studije izrade urbanističkog i detaljnog plana uređenja tipične poslovne zone, Općina Višnjan


Arhitektura

 Adaptacija hotela Padova - wellness centar – Rab
Adaptacije bungalova u turističkom naselju Suha Punta – Rab
Rekonstrukcije hotela Carolina – Rab
Izrada idejnog projekta arhitekture poslovne zgrade "Park" - Buzet
Idejni projekt rekonstrukcije kina u Opatiji
Izrada projektne dok. za rekonstrukciju postojećeg hotela Imperijal na Rabu
Izrada idejnog projekta hale Istradoma
Izvedbeni projekt interijera vila Medveja
Izvedbena projektna dokumentacija za uređenje vile Ambasador u Opatiji
Poslovna građevina sa trgom – Višnjan – idejni projekt
Idejno rješenje područja osnovne škole Jelenje – Dražice
Projekt adaptacije PPO Potok i PPO Galeb – Dječji vrtić Rijeka


Unutrašnja uređenja

Idejno rješenje rekonstrukcije potkrovlja zgrade poglavarstva (Titov trg)
Izrada tehnološkog projekta kuhinje hotela Carolina
Izrada projektne dokumentacije za uređenje ogranka Zamet – gradska knjižnica
Uređenje gradske vijećnice, Delnice – idejno rješenje, izvedbeni projekt


Krajobraz

Izrada projekta uređenja šetnice sa pratećom infrastrukturom na dionici "Klek-kavana Plaža" u Novom Vinodolskom
Izrada studije uređenja obalne šetnice grada Opatije
Izrada studije i idejnog projekta uređenja šetnice Carmen Sylve
Proširenje groblja Opatija – idejno rješenje
Analiza zelenih površina naselja Ičići kao podloga za izradu UPU-a
Analiza zelenih površina kao podloga za izradu UPU-a
Projekt uređenja obalnog pojasa naselja Karigador – Općina Brtonigla


Promet

Glavni i izvedbeni projekt cesta i komunalne infrastrukture u gradu Rijeci
Pristupne ceste stambenim i poslovnim građevinama u Gradu Rijeci
Izrada elaborata procjene stanja ugroženosti mostova, nadvožnjaka i pothodnika na području Rijeke.
Izrada glavnih i izvedbenih projekata, te ishođenje građ. dozvola za prometnu infrastrukturu i okoliš višestambenih građevina 1P i 2P na Rujevici
Idejni projekt prometnica i komunalne infrastrukture prema Detaljnom planu uređenja Sveučilišnog Kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu
Idejni i izvedbeni projekt prometnice poslovne zone Milanezi
Idejni projekt pristupnog puta u dijelu naselja Bregi
Projektna dokumentacija pristupne ceste školsko-sportskoj dvorani u Matuljima
Izvedbena i  projektna dok. za gradnju infrastrukture višestambene građevine 1P i 2P na Rujevici
Idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju dionice pristupne gradske prometnice – Konzum, Krk


Infrastruktura

Idejni projekt vodoopskrbe turističkog naselja Suha Punta - Rab
Izrada tehničke dokumentacije za zamjenu vodovodnog ogranka ulica Gromača (Rijeka)
Idejni i glavni projekt za ogranak sanitarne odvodnje i vodovodni ogranak na Plešićima, Kostrena
Idejni projekt pješačke površine Pp-3 u Matuljima (promet, vodoopskrba, oborinska i fekalna odvodnja)
Glavni i izvedbeni projekt prometnice i pješačke površine u dijelu radne zone R-2 u Matuljima.


Nadzor

Nadzor na izgradnji tvornice betona u industrijskoj zoni Kukuljanovo
Projektantski nadzor na rekonstrukciji hotela Carolina
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na poslovnom prostoru unutar "Tower Center" u Rijeci.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na poslovnom prostoru unutar "TC" - STILLMARK
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova na poslovnom prostoru unutar trgovačkog centra "TC" – ECOS
Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom vodovodnog ogranka Obrovac – Dražice (Jelenje)
Stručni nadzor nad rekonstrukcijom postojećeg sanitarno-teh. cjevovoda VS Kukuljanovo – Crkva
Stručni nadzor nad izvođenjem radova za konačni sustav vodoopskrbe radne zone R-27 i R-29 Kukuljanovo.
Konzalting i stručni nadzor nad izgradnjom trgovačkog centra VELPRO i distribucijskog centra LEDO (Kukuljanovo)


 Geografski informacijski sustavi


 Kategorizacija cesta, kat.čestice u vlasništvu općine  Općina Lovran
 Izračun komunalne naknade  Općina Bol (Brač)
 GIS baze Općina i Gradova za prostorne planove uređenja  Zavod za prostorno uređenje primorsko goranske županije
 Kat.čestice u vlasništvu općine, homogenizacija katastarskih planova  Općina Mošćenička Draga

 

Sjedište i uprava društva

Geodezija

  • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
  • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
  • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

  • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
  • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić