Reference

Agrokor
Bimont
Bina Istra
Brodogradilište Kantrida
Državna geodetska uprava
Gp Krk
Grad Delnice
Grad Opatija
Grad Rijeka
HEP - operator distribucijskog sustava
Hrvatske Vode
Hrvatski Telekom
Liburnia Riviera Hoteli
Lidl d.d.
Lovran Promet
Mediteran Trade d.o.o.
Opatija 21 d.o.o.
Općina Kršan
Općina Lovran
Općina Mošćenička Draga
Općina Matulji
Parkovi d.o.o.
Primorsko-goranska županija
Plinara d.o.o. Pula
Projektgradnja - Lovran
Rad Gradnja D.O.O
Radnik Križevci
Rivijera d.d. Ičići
Rona Trade d.o.o.
Strabag
Tehno - Elektro d.o.o.
Tehnogips
T - Mobile
ŽUC Ličko Senjske Županije
ŽUC Primorsko - Goranske Županije
UGO Hoteli
Milenij Hoteli
HCR - Hrvatski centar za razminiravanje
Grad Buzet
Općina Medulin
Grad Umag
Grad Senj
Grad Rab
Općina Raša
Općina Grožnjan
Općina Vrhovine
Ericsson Nikola Tesla d.d. - Hrvatska
Hrvatske autoceste
 
 

Sjedište i uprava društva

Geodezija

  • Nova cesta 224/2, 51410 Opatija
  • tel: 051 711 745, fax: 051 711 327
  • e-mail: geodezija@geoprojekt.com

  • Sv. Ivan 20F, 52420 Buzet
  • tel: 052 695 262, fax: 052 695 266

Prostorno planiranje i projektiranje

Građevinska projektna logistika

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040040263 · Temeljni kapital: 9.833.850,00 kuna · Matični broj: 3043762 · OIB: 90505898082
Uprava društva: Branko Manojlović, dipl.ing.geod., Ante Čavlina, dipl.ing.građ., Igor Lončar, mag.ing.aedif. · Predsjednik nadzornog odbora: dr. sc. Zdravko Zekić